Iheukwumere Chinasa Ugoji Eke
Iheukwumere Ugoji Eke

August 8, 1952June 19, 2014 (61 years old)
Hometown: Calabar, Nigeria
August 8, 1952June 19, 2014
(61 years old) | Calabar, Nigeria

Photo Gallery